دانلود کتاب اوتیسم غیرمنتظره: وقتی ویژگی های بالقوه اوتیسم را پنهان می کند

[ad_1]

این کتاب نگاهی اجمالی به زندگی و چالش های روزمره افراد اوتیسم دارد. این کتاب در درجه اول برای کمک به کسانی که مشکوک به اختلال اوتیسم هستند طراحی شده است. شاید آنها در آنجا کم و بیش خودشان را بشناسند. بنابراین آنها خواهند فهمید که آیا درخواست ترازنامه مناسب است یا خیر. آنها باید درک کنند که فرد اوتیسم که زندگی خود را به اشتراک می گذارد ، اعم از والدین ، ​​فرزند یا همسر ، چگونه فکر می کند و چه احساسی دارد.

[ad_2]

منبع