دانلود کتاب اهمیت بازاریابی تأثیرگذار به عنوان یک ابزار بازاریابی استراتژیک در اینستاگرام. پیشنهاداتی برای موفقیت بلند مدت

[ad_1]

به عنوان یک نتیجه از تغییر دیجیتال در حال توسعه ، شرکت ها باید فعالیت های بازاریابی خود را با عادات استفاده مخاطبان هدف تطبیق دهند. بیشتر و بیشتر مردم و بنابراین مشتریان بالقوه در حال فعالیت در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی هستند. بازاریابی در شبکه های اجتماعی و بازاریابی تأثیرگذار از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند. آیا اینفلوئنسر مارکتینگ یک روند اغراق آمیز است یا یک ابزار ارتباطی کارآمد برای آینده؟ چگونه می توان آن را به عنوان یک ابزار استراتژیک بازاریابی در نظر گرفت؟ چگونه اینستاگرام به عنوان کانال بازاریابی مناسب است؟ کدام رویکردهای استراتژیک بازاریابی تأثیرگذار دراز مدت را در اینستاگرام امکان پذیر می کند؟ Maschal Haider اهمیت بازاریابی تأثیرگذار را به عنوان یک ابزار استراتژیک بازاریابی بررسی می کند. این فرصت ها و خطرات اینستاگرام به عنوان یک کانال بازاریابی را مورد بحث قرار می دهد و مفهومی را برای اجرای موفقیت آمیز بازاریابی تأثیرگذار در اینستاگرام ارائه می دهد. برای اقدامات آینده در بازاریابی تأثیرگذار به مدیران و مدیران در زمینه بازاریابی و ارتباطات توصیه های عملیاتی می کند. از مطالب: – بازاریابی رسانه های اجتماعی. -وب 2.0؛ سیاست ارتباطی ؛ -محتوای ایجاد شده توسط کاربر؛ – روند تصمیم گیری خرید

[ad_2]

منبع