دانلود کتاب اهتمام ناشی از املاک و مستغلات: راهنمای پزشکان

[ad_1]

دقت کافی ، صرف نظر از حجم معاملات ، پایه و اساس معاملات املاک و مستغلات است. این کتاب راهنمای جامعی را برای درک و بکارگیری دقت کافی و ارزیابی صحیح خطرات ارائه می دهد. در حالی که این فرآیند برای متخصصان سرمایه گذاری “ذهن آور” شده است ، هنوز استاندارد بازار در مورد این موضوع اساسی به طور جامع ایجاد نشده است که تمام جنبه های اصلی مراقبت از املاک را شامل شود: مسائل حقوقی ، مالیاتی ، مالی و فنی. این کتاب این نیاز را برآورده می کند و شکلی به آن می دهد که می تواند برای معاملات آلمان ، اروپا و حتی بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهایی که به راحتی قابل مرور هستند و به سبک خواننده نوشته شده اند ، در چهار بعد از دقت لازم ، با مثالهای فراوان و استنباط های کلیدی ، سازمان یافته اند. این که آیا شما یک سرمایه گذار در املاک و مستغلات و یا یک دانشجوی مدیریت متخصص در کلاس دارایی هستید ، این کتاب یک منبع ضروری برای هر کسی است که می خواهد با دقت کافی برخورد کند.

[ad_2]

منبع