دانلود کتاب انقلاب

[ad_1]

عکس های جمع آوری شده در این کتاب منحصر به فرد ، مستندات بصری حیرت انگیزی از وقایع انقلابی اساسی ، از کمون پاریس 1871 تا “انقلاب های ناتمام” در فرانسه از مه 1968 تا قیام زاپاتیستا در اواسط دهه 1990 ارائه می دهد. نزدیکی تصاویر داستان این مبارزات را به گونه ای بیان می کند که متون به ندرت انجام می دهند. انقلاب ها به عنوان وقایع پیچیده و پراکنده ای به وجود می آیند که ناشی از عملکرد افراد واقعی و تنفسی است که تاریخ خود را می نویسند. شرح این تصاویر توسط مورخان برجسته گیلبرت آچکار ، انزو تراورسو ، ژانت هابل و پیر روست و مایکل لووی ارائه شده است. این نسخه حاوی یک کلمه نهایی جدید از نویسنده است.

[ad_2]

منبع