دانلود کتاب انقلاب های 1848: یک تاریخ اجتماعی

[ad_1]

این تاریخ اجتماعی اروپا در سال 1848 مهمترین مراکز شورش را انتخاب می کند و از طریق بازسازی زنده وقایع ، نشان می دهد که انقلاب برای یک شهروند متوسط ​​چه معنایی داشته و چه نقش مهمی در آن داشته است. یک ماده غنی از منابع معاصر ، غالباً غیر انگلیسی ، در یک روایت عالی از چگونگی تجربه اولین شورش طبقه کارگر توسط فرانسوی ها ، چگونگی تسلط دانشجویان وین بر شهر ، چگونگی بیدار شدن کروات ها و اسلوونی ها توسط آنها ساخته شده است. اولین مبارزات ملی گرایانه ، چگونگی تأسیس مازینی رم ، جمهوری ایده آل آنها.

[ad_2]

منبع