دانلود کتاب انقلاب در نقطه صفر: کارهای خانه ، تولید مثل و مبارزه فمینیستی

[ad_1]

به گفته فدریچی ، پشت تناقضات ذاتی سازمان کار سرمایه داری و “کار بیگانه” ، زمین انفجاری صفر برای عملکرد انقلابی نهفته است که در آن واقعیت های روزمره تولید مثل جمعی ما تصمیم گیری می شود. با شروع کار سازمانی فدریچی در جنبش دستمزد برای کارهای خانه ، مقالات جمع آوری شده در اینجا قدرت و سیاست موضوعات گسترده اما مرتبط ، از جمله بازسازی بین المللی کار تولید مثل و تأثیرات آن بر تقسیم جنسی کار ، جهانی سازی کار مراقبت و جنسیت کار ، بحران مراقبت از سالمندان ، توسعه کار عاطفی و سیاست مشاغل عمومی. این نسخه جدید و گسترده شامل دو مقاله است که قبلاً توسط نویسنده منتشر نشده بود.

[ad_2]

منبع