دانلود کتاب انرژی و حمل و نقل پایدار: فن آوری ها و سیاست ها

[ad_1]

این کتاب با در نظر گرفتن بخشهای مختلف استفاده از انرژی و فناوریهای قابل استفاده در این بخشها ، رویکردی یکپارچه برای تأمین نیازهای انرژی به روشی پایدار ارائه می دهد. او در مورد شهرهای هوشمند صحبت می کند ، با تمرکز بر طراحی سیستم های حمل و نقل شهری و منابع انرژی برای تحرک. همچنین افکار مشترکی در مورد فناوری های مصرف فردی و کاهش انتشار برای تحرک و برنامه های ثابت برای اطمینان از پایداری منابع انرژی دارد. برای مورد دوم ، این مطالعه مطالعات موردی در مورد مصرف انرژی در بخش تولید و نیازهای انرژی محلی را بررسی می کند. همچنین جنبه های مختلف توزیع و سیاست مربوط به بخش انرژی و منابع انرژی مانند زغال سنگ و زیست توده را بررسی می کند. این کتاب به عنوان یک منبع ارزشمند برای محققان ، پزشکان و سیاست گذاران به طور یکسان عمل خواهد کرد.

[ad_2]

منبع