دانلود کتاب اندازه گیری و انتخاب سیستم های کنترل آلودگی هوا

[ad_1]

این کتاب برای آگاهی از خوانندگان در مورد مقررات جاری و اطلاعات مورد نیاز برای اندازه گیری سیستم های کنترل آلودگی هوا طراحی شده است. مواد ارائه شده همچنین باید به فرد کمک کند تجهیزات مناسب برای مقاوم سازی یا کنترل فرآیند جدید را انتخاب کند ، مشخصات مربوط به خرید تجهیزات را تهیه کند و مجوزهای سیستم های کنترل آلودگی هوا را تهیه کند. اندازه گیری و انتخاب سیستم های کنترل آلودگی هوا راهنمایی هایی برای کمک به مسئولان کنترل آلودگی هوا در شناسایی سیستم های مقرون به صرفه و کم مصرف برای تأمین نیازهای کارفرمایان و دولت خود است. هنگامی که مشخصات تجهیزات به درستی تهیه شده باشد ، مقایسه پیشنهادات رقابتی برای دستگاههایی که می توانند از نظر اقتصادی به طور قابل اعتماد و مطلوبی مطابقت داشته باشند ، آسان تر می شود.

[ad_2]

منبع