دانلود کتاب انجمن عدالت کیفری در استعمار سریلانکا

[ad_1]

این کتاب جنبه هایی از تاریخ جنایی را در سری لانکا در زمان استعمار انگلیس بررسی می کند. این سازمان تلاش می کند تا تقصیر را در محیط اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آنها قرار دهد تا به درک مدرن آسیای جنوبی کمک کند.

[ad_2]

منبع