دانلود کتاب انجمن باب و بابی ایران

[ad_1]

در سال 1844 ، سید علی محمد ، تاجر جوانی از شیراز ، خود را “دروازه” حقیقت (Bab) به حقیقت و به زودی پس از آن آغاز کننده یک چرخه نبوی جدید اعلام کرد. پیام مسیحا در ایران و عراق طرفداران قابل توجهی را به خود جلب کرده است. از نظر دولت و مقامات مذهبی به عنوان تهدید ، نوزادان تحت آزار و اذیت شدید قرار گرفتند و باب در سال 1850 اعدام شد. در این جلد ، علمای برجسته اسلامی گرد هم آمده اند تا بهائی شناسی و تاریخ ، زندگی و میراث ایرانی را مطالعه کنند. از کودکی باب تا بنیان بهائیت و بعد از آن. این مقاله ، از جمله ، نوشته های باب ، تفسیرهای قرآنی ، اوضاع اجتماعی زمینه ساز خیزش های بابی ، آثار شهید شهید بابی طاهریح قراتول-العین و برخوردهای شرق شناس ادوارد گرانویل براون با بابی و بهائی است. متون

[ad_2]

منبع