دانلود کتاب انتقام

[ad_1]

شیث نوجوان بود که متوجه شد توانایی قتل دارد. او فقط از آن لذت برد. کشتن هیجان انگیز بود و با بزرگ شدن به او هدف می بخشید. اما روزی که راشل به آن طرف رفت ، اصرارها متوقف شد. او بهترین دوست او شد. هیچ کس برای او مهمتر نبود راشل تنها دوست واقعی او بود تا روزی که درگذشت – هواپیمایی که شوهرش با آن هدایت می کرد به طرز غیرقابل توجیهی سقوط کرد و بیشتر خانواده اش را کشت. آرزوی شیث برای کشتن مجدد هنگامی بیدار می شود که سقوط هواپیمای دوم جان دختر زنده مانده راشل را می گیرد. هنگامی که او به دنبال علت فاجعه ها می گردد ، شروع به کشف یک حقیقت وهم انگیز می کند – واقعیتی که حس هدف وی را تازه می کند و او را برای مجازات همه افراد درگیر آماده می کند.

[ad_2]

منبع