دانلود کتاب انتقال برق ولتاژ فوق العاده AC / DC:

[ad_1]

در این کتاب آخرین یافته ها در مورد انتقال قدرت ولتاژ فوق العاده بالا AC / DC (UHVAC / UHVDC) بحث شده است. ابتدا ساختارهای فعلی و برنامه های آینده پروژه های مهم UHVDC و UHVAC در سراسر جهان را بررسی می کند. این کتاب سپس نظریه های اساسی ، تحلیل اقتصادی و فن آوری های سوئیچ شبکه های برق UHV را شرح می دهد ، و طراحی پستهای UHVAC و ایستگاه های مبدل UHVDC و خطوط انتقال را توضیح می دهد. شکلها و فرمولهای متعدد واضح و مشخص به خوانندگان کمک می کند تا نظریههای اساسی فناوریهای UHVAC و UHVDC و روند توسعه آنها را درک کنند. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، محققان و مهندسان سیستم های قدرت و مهندسی برق تهیه شده است.

[ad_2]

منبع