دانلود کتاب امید مهاجران: عاشقانه تاریخی جاده ای اورگان

[ad_1]

پس از سالها سرگردانی ، پیس ویلیامز امیدوار است که بتواند خانه ای در سرزمین اورگان پیدا کند. او انتظار ندارد عاشق یک زن آتشین ایرلندی شود که می خواهد برای انتقام از مردمش به خانه برگردد. اوونا موریارتی فقط یک چیز انتظار دارد: انتقام از استادان انگلیسی که او را به خانه بردند. او انتظار ندارد عاشق مردی شود که به نظر می رسد از این منظره غربی تراشیده شده است ، آنها قول می دهند که به اتفاقات غیر منتظره اعتماد کنند و در یک زندگی مشترک مستقر می شوند ، اما هنگامی که دشمنان قدیمی پیس تهدید می کنند زندگی ساختن آنها ، اوونا انتخابی است بین کمک به مردی که دوستش دارد یا انتقام گرفتن از آرزویش.

[ad_2]

منبع