دانلود کتاب الهیات کتاب مقدس کتاب اشعیا

[ad_1]

با استفاده از روش الهیات کتاب مقدس (توضیح داده شده در SwJT 56: 1) [2013] 227-57) ، این کتاب محتوای متن اشعیا را در زمینه یهودی-مسیحی منعکس می کند.

[ad_2]

منبع