دانلود کتاب التماس برای تغییر

[ad_1]

آیا حرص و آز در ژن های تمشک هیل وجود دارد؟ در ادامه کتاب Coretta Scott King Honor Book Money Hungry ، یک بار Raspberry Hill بی خانمان عهد کرد که دیگر هرگز در خیابان بیرون نرود. یک سال می شود که مادر تمشک پول زحمتکش را مانند زباله از پنجره به بیرون پرت می کند ، بنابراین برای Raspberry ، پول برابر با ایمنی و تعادل است. و او مصمم است که برای رسیدن به این هدف هر کاری انجام دهد. اما هنگامی که یک نوجوان محله آشفته به مادر خود حمله می کند و پدر معتاد مواد مخدر تمشک برمی گردد ، تمشک برای تغییر زندگی خود ناامید است و در نهایت غیرقابل تصور را انجام می دهد ، به طور بالقوه دوستانه آنها را از بین می برد و عزت نفس خود را از دست می دهد. آیا تمشک اعتراف می کند که پول بد چیز خوبی نیست؟ یا قرار است او راه پدرش را دنبال کند؟

[ad_2]

منبع