دانلود کتاب اقیانوس هند: آیا چین و هند می توانند با هم زندگی کنند؟

[ad_1]

این کتاب بر تحلیل اوضاع آشفته اقیانوس هند از دیدگاه های سیاسی ، اقتصادی و امنیتی متمرکز است. در این مقاله موضوعات مختلفی از بازی قدرت بزرگ قدرتهای بزرگ در هندو-اقیانوس آرام و اقدامات متقابل چین تا خواسته های متقابل چین و هند و درگیری های احتمالی در اقیانوس هند مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله همچنین در مورد روابط بین منطقه اقیانوس هند و امنیت اقتصادی چین بحث می کند و تجزیه و تحلیل عمیقی از آینده جاده ابریشم دریایی قرن 21 ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع