دانلود کتاب اقتصاد کلان برای سیستم های تولید: رویکرد ارزیابی

[ad_1]

این کتاب مفاهیم اصلی سیستمهای تولیدی را معرفی می کند و روشهای مختلف ارزیابی را برای ارزیابی این سیستمها ارائه می دهد. روشهای مربوط به کلان ارگونومی خلاصه شده و چارچوب نظری برای ساختار سازگاری کلان اقتصادی توضیح داده شده است. این کتاب مدل سازگاری کلان اقتصادی را ارائه می دهد که ابزاری را به شکل کلان اقتصادی پیشنهاد می کند. نویسندگان یک روش برای به دست آوردن یک شاخص جدید سازگاری اقتصاد کلان ارائه می دهند که به شرکت های تولید کننده اجازه می دهد تا پیشرفت خود را در اجرای شیوه های اقتصاد کلان ارزیابی و ردیابی کنند.

[ad_2]

منبع