دانلود کتاب اقتصاد کلاسیک در مقابل اقتصاد اینترنتی: مبارزه با تناقضات:

[ad_1]

این کتاب بی نظیر رویکردی مسئله دار برای مطالعه اقتصاد اینترنت دارد که شامل ارزیابی تناقض آن با اقتصاد کلاسیک ، تحلیل و توضیح چگونگی توسعه اقتصاد اینترنت در روسیه مدرن است. نویسندگان معنی و اصول اساسی آن را بررسی می کنند ، عوامل م functioningثر در عملکرد و توسعه آن را توصیف می کنند ، بحران اقتصاد اینترنت را تجزیه و تحلیل می کنند ، و یک تحلیل مقایسه ای از اقتصاد اینترنت و اقتصاد کلاسیک انجام می دهند. این کتاب در درجه اول برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مربیان و محققانی است که اصول اقتصاد کلان مدرن را مطالعه می کنند. بر اساس نتایج و نتایج ارائه شده در اینجا ، آنها قادر به ایجاد کار علمی خود خواهند بود. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل مسئله اقتصاد اینترنت و اقتصاد کلاسیک امکان شناسایی ویژگی ها و چشم اندازهای توسعه و تدوین توصیه هایی برای مدیریت بسیار موثر سیستم های اقتصادی مدرن را فراهم می کند.

[ad_2]

منبع