دانلود کتاب اقتصاد غذا ، بهداشت و دانش: دولت و مالکیت معنوی در هند و برزیل

[ad_1]

این کتاب دریچه ای برای چگونگی تلاش دو کشور جاه طلب – هند و برزیل – برای دستیابی به قدرت دانش در قرن 21 باز می کند. از آنجایی که اقتصاد دانش به روش ترجیحی مفهوم سازی اقتصاد و هدایت آینده تبدیل شد ، تفاهم ما در کشورهای با رشد اقتصادی بیشتر نیز از همین جهت پیروی کرد. این یک کارگروه ایجاد شد که از کشورهایی که سعی در جهش به اقتصاد دانش مانند هند و برزیل دارند ، غافل شد. موزاکا این انگیزه ها و راه های آنها را برای القا طیف وسیعی از اصلاحات نهادی در هند و برزیل بررسی می کند. نویسنده تحقیق درباره نقش دولت در شکل گیری سیستم های مالکیت معنوی مربوطه در بخش های بیوتکنولوژی دارویی و کشاورزی و درگیری های اجتماعی متعدد ناشی از آن را ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع