دانلود کتاب اقتصاد ضد انحصاری چند بازار:

[ad_1]

اقتصاد ضد انحصاری رشته ای است که به شدت از تئوری اقتصادی سازمان صنعتی گرفته می شود و مرز این حوزه در لبه تحقیقات اقتصادی قرار دارد. این کتاب با ارائه مضامین برجسته در اقتصاد ضد انحصار و مدل سازی ، فاصله ای را بین متون مقدماتی و حجم تحقیقات پیشرفته ایجاد می کند. نویسنده ابتدا با برداشتن همه چیز از منظر نئوکلاسیک ، بحث در مورد انحصار کلاسیک ، ادامه افزودن بازارهای بیشتری به این مخلوط – از طریق اثرات سرریز و ادغام های افقی / عمودی – و سپس به بررسی پیوندهای منطقی با تجارت بین المللی و صنایع تنظیم شده می پردازد. اگرچه کوتاه و گزینشی است ، این روش یک نقطه مرجع تحلیلی اساسی برای نزدیک شدن به موضوعات خاص رقابتی است که در اینجا پوشش داده نشده است ، مانند گره زدن ، بسته بندی و تجارت انحصاری. چنین تحلیلی گاهی اوقات با دفاع منطقی از انحصار و رفتار ضد رقابتی مرتبط مقایسه می شود ، اما برای توضیح اقتصاد ضد انحصاری از منظر جریان اصلی اقتصاد غرب ضروری است.

[ad_2]

منبع