دانلود کتاب افسون بلگراد: راهنماها و مکالمات به زبان صربی

[ad_1]

تقدیم به بلگراد: من برخی از سالهای شما را صرف کردم و شروع کردم به پیوستن نامه های جهان به نامه. Sanja: اولین کتاب راهنما کاملاً متشکل از حروف سیریلیک و لاتین است. راهنمای مکان های تاریخی و سرگرم کننده ، مکالمه های گسترده ، تلفظ و دستور زبان ساده برای درک بهتر زبان ، اما همچنین خط رسمی صربی به زبان سیریلیک. مومو کاپور ، داستان نویس و نقاش بزرگ صربستانی در مورد بلگراد گفت: “بلگراد در بلگراد نیست زیرا بلگراد در واقع یک شهر نیست ، بلکه یک استعاره از زندگی است.” تنها کاری که باید انجام دهید این است که شب را زیر پوست روز تماشا کنید و بالعکس و بلگرادی را که هرگز انتظار آن را نداشتید کشف کنید.

[ad_2]

منبع