دانلود کتاب افسانه وام یهودی قرون وسطایی: جلد دوم

[ad_1]

این کتاب روایت مشترک تاریخی یهودیان قرون وسطایی را به عنوان وام دهندگانی که نقش اقتصادی مهمی در اروپا داشتند به چالش می کشد. در جلد دوم ، پیشرفت روایت در قرن نوزدهم و بیستم را ردیابی می کند و با مطالعه عمیق یهودیت انگلیس ، این موضوع را رد می کند ، جلد دوم اهمیت رمزگشایی روایت یهود برای تاریخ اروپا را بررسی می کند. این مطالعه از انگلیس به شمال فرانسه ، مدیترانه و اروپای مرکزی گسترش می یابد و همچنین از روش های اقتصادی ، حقوقی و تاریخ دینی استفاده می شود. در هر فصل تفسیر جدیدی از موضوعات کلیدی مانند کارزار رباخواری مسیحیان ، انقلاب تجاری و اقتصاد سود / اقتصاد سود ارائه می شود تا نشان دهد که چگونه مرور تاریخ یهود منجر به بینش جدیدی در تاریخ اروپا شده است.

[ad_2]

منبع