دانلود کتاب اعتماد به نفس بیش از حد در SME ها: تصورات ، حوزه ها و کاربردها

[ad_1]

این کتاب نمای کلی از نقش اعتماد به نفس بیش از حد در شرکت های کوچک را ارائه می دهد و بررسی می کند که چگونه قضاوت مغرضانه و تصمیم گیری می تواند بر عملکرد شغلی تأثیر بگذارد. اگرچه ساختار اعتماد به نفس بیش از حد به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته است ، اما هنوز هیچ بررسی منظمی در مورد نقش آن در SME ها صورت نگرفته است. این مطالعه ، تصمیمات اتخاذ شده توسط کارآفرینان را بررسی می کند ، راه حل های روشنی در مورد چگونگی افزایش دقت در تجارت ، کاهش سرمایه گذاری های نامطلوب و جلوگیری از ورشکستگی ارائه می دهد. با ارائه تجزیه و تحلیل تجربی از اعتماد به نفس بیش از حد در صنعت ورزش ، این کتاب جدید نه تنها مورد توجه دانشگاهیان کارآفرینی و مشاغل کوچک بلکه مدیران ورزشی نیز خواهد بود.

[ad_2]

منبع