دانلود کتاب اعتماد به نفس ، رضایت از زندگی و نظرات در مورد مهاجرت در 15 کشور اروپایی

[ad_1]

اروپا در حال تغییر است. بحران اقتصادی ، جریان گسترده مهاجرت و حملات تروریستی ، نگرش نسبت به آزادی های مدنی مانند همبستگی بین المللی و آزادی حرکت را تحت فشار قرار می دهد. کشورهای اروپایی تا چه میزان از مهاجرت و پذیرش پناهندگان حمایت می کنند؟ آنها تا چه اندازه به سیاستگذاران و یکدیگر اعتماد دارند؟ آیا ارزشها ، اعتقادات و نگرشهایی در بین اروپاییان کشورهای مختلف وجود دارد؟ این گزارش آخرین داده های نظر سنجی اجتماعی اروپا (ESS) را بررسی می کند ، یک مطالعه گسترده در مورد نگرش ها و ارزش ها که به صورت دو سالانه در 15 کشور اروپایی انجام می شود ، با تأکید ویژه بر نگرش نسبت به مهاجرت.

[ad_2]

منبع