دانلود کتاب اعتقاد به هویت: پنطیکاستی و قومیت جامائیکا و میانجیگری جنسیتی در انگلیس

[ad_1]

اصطلاحات پیچیده و گاه متناقض قومیت ، دین و جنسیت این کتاب را در مورد ساخت هویت فرهنگی برای مهاجران جامائیکایی در انگلیس آگاه می کند. نویسنده ادعا می کند که نمی توان دین – در این مورد پنطیکاستی – را به عنوان یک وسیله ساده برای جبران خسارت از نظر اقتصادی درک کرد. بلکه در کلیسای خدا در عهد جدید ، یکی از بزرگترین کلیساهای کارائیب آفریقایی در انگلیس ، کیهان شناسی کلیسا س ofالات مربوط به هویت و رنج را حل می کند. مشارکت مذهبی یکی از روشهای کارائیب آفریقا برای مذاکره در مورد نمایندگی و تعامل در جامعه انگلیس است.

[ad_2]

منبع