دانلود کتاب اطلس خطرات زیست محیطی که چین تحت تأثیر تغییرات اقلیمی با آن روبرو است:

[ad_1]

این اطلس جامع ترین و دقیق ترین مروری را در مورد خطرات زیست محیطی مرتبط با آسیب پذیری و سازگاری تغییرات آب و هوایی در چین ارائه می دهد. کشاورزی ، اکوسیستم و موج گرما ناشی از تغییرات آب و هوایی خطرات بهداشتی را برطرف می کنند و خطرات زیست محیطی پیش بینی شده تحت تغییرات آب و هوایی و سناریوهای اقتصادی اجتماعی در قرن 21 را ارائه می دهند. ارزیابی دقیق و موجز ریسک با واحدهای شبکه سازگار است که امکان ارزیابی آسان ریسک زیست محیطی را برای مکان های خاص فراهم می کند. اطلس به طور قابل توجهی به دانش دانش برای سازگاری با تغییرات آب و هوا در چین کمک می کند و یک منبع ارزشمند برای دانشجویان و متخصصان علوم جغرافیایی و زمینه های تغییر اقلیم است.

[ad_2]

منبع