دانلود کتاب اطلس باورهای گمشده

[ad_1]

شاعر و ویراستار آروندهاتی سوبرامانیام در مورد اشعار هوسكوته در وب سایت Poetry International مشاهده می كند: استعاره های هوسکوت کاملاً ساخته شده ، درخشان و نفسانی است و فضیلت صنعتگری را با اشتیاق ترکیب می کند و هر شعر را به یک تجربه چند وجهی و چند وجهی تبدیل می کند. . وی نویسنده شش مجموعه شعر است: مناطق حمله ، شاگرد نقشه بردار ، بایگانی از خواب خواب ، اقدامات گمشده: شعرهای جدید و برگزیده 1985 – 2005 ، زمان مرکزی و اطلس باورهای از دست رفته. که توسط هوسکوته ، دوم موراس ، نیسیم ایزیکل ، اکی رامانوجان و دیگران تاسیس شده است ، گسترش شعر هندوستان آنگلوفون با آثار شعر جدید و عالی را مشاهده می کند.

[ad_2]

منبع