دانلود کتاب اطلاع

[ad_1]

کلمه “آگاهی” یکی از کلمات پرکاربرد در ادبیات معنوی و علمی است. همچنین یکی از سو most تفاهم ترین اصطلاحات است. با این حال ، آگاهی از همه چیز در زندگی از اهمیت اساسی برخوردار است. درک اینکه شعور چه از نظر فکری و چه از نظر معنوی برای درک زندگی و آفرینش ، سفر معنوی و رشد زندگی مهم است. با توجه به اهمیت فوق العاده آن برای یوگا سری اوروبیندو و متافیزیک خلقت ، این شماره از ALL LIFE IS YOGA بر روی این کلمه کلیدی متمرکز شده است تا بتواند نور را در منبع نور پرتاب کند!

[ad_2]

منبع