دانلود کتاب اطلاعات اساسی در مورد موتور احتراق داخلی: س questionsالات – محاسبه کنید – درک کنید – داشته باشید

[ad_1]

این کتاب درسی خاص محاسبه موتورهای احتراق داخلی را ارائه می دهد و در مورد موضوعات فعلی بحث می کند: برای اطمینان از موفقیت در زمینه تغییر شغل ، در یک راهنما فهرست دانش نظری برای حل وظیفه مربوطه و از کدام قسمت از کتاب آمده است. تمام محاسبات در اکسل انجام می شود. نمونه های فعلی راندمان موتور ، نقشه موتور ، افزایش نقطه بار ، چرخه درایو WLTC و چرخه درایو واقعی (RDE) در این نسخه گنجانده شده است.

[ad_2]

منبع