دانلود کتاب اصلاح قانون بیمه های دریایی و بازرگانی

[ad_1]

با اصلاحات مداوم ضمانت ها ، بالاترین سطح حسن نیت و بهره قابل بیمه ، قانون بیمه تجارت دریایی و بازرگانی تجزیه و تحلیل به موقع و لازم از این زمینه تغییر قانون بیمه دریایی را ارائه می دهد. کل بخش بیمه روند اصلاحات را مشاهده و مشارکت می کند ، و این توجه گسترده در انواع کمک های فوق العاده با کیفیت به این کتاب منعکس می شود. این کتاب نتایج حقوقی و عملی پیشنهادات در قراردادهای بیمه تجاری و دریایی را ارزیابی می کند. مشارکت کنندگان در عمل ، صنعت بیمه ، دادگستری و دانشگاه نظرات انتقادی درباره توصیه ها را ارائه می دهند و درباره امکان سنجی و آینده روند اصلاحات بحث می کنند.

[ad_2]

منبع