دانلود کتاب اصلاح به عنوان یک استراتژی متنی: تحقیق در مورد آثار ادبی Johannes Meyer OP

[ad_1]

محور این کار توسعه ادبی نوشته های آلمانی و لاتین یوهانس مایر (1422 / 23-1485) ، ناظر دومنیکن و تواریخ فرقه است. طبقه بندی از مجموعه متنوع متنوع ، از نظر محتوا و متن ، بر اساس تجزیه و تحلیل پنج مجموعه متن مختلف که در آن ادبیات خانقاهی مایر به روشی بازنمایی شده ارائه می شود که در تاریخ سنت کاملاً پایه ریزی شده است. نوع شناسی نه تنها از منظر تاریخ دینی و فرهنگی بلکه بیش از هر چیز در زمینه “الهیات دینداری” قرون وسطایی و از منظر سهم اصلی آن در ادبیات آلمان قرن 15 قرار دارد. . تمرکز بر روی مجموعه جدیدی از متون است و قول می دهد انگیزه و تأکید بیشتر ، به ویژه برای درک رابطه بین “اصلاحات” و “اصلاحات” را فراهم کند.

[ad_2]

منبع