دانلود کتاب اصلاحات ، فرصت ها و چالش های شرکت های دولتی

[ad_1]

شرکت های دولتی (SOE) نقش مهمی در اقتصادهای نوظهور آسیا دارند و عملکرد SOE همچنان برای تولید و رشد در کل اقتصاد بسیار مهم است. این کتاب به بررسی SOE ها در آذربایجان ، اندونزی ، قزاقستان ، جمهوری خلق چین و ویتنام می پردازد که در مجموع نمای پانورامایی از SOE ها در منطقه را ارائه می دهند. همچنین بینشی از جمهوری کره در مورد تغییر نقش بخش دولتی در مراحل مختلف توسعه ارائه می دهد. این مقاله چالشهای حاکمیت شرکتی و اینکه چگونه دولتها می توانند SOE ها را اصلاح کنند تا به محرک های م ofثر رشد مبتنی بر بهره وری درازمدت برای انتقال آسیا به وضعیت با درآمد بالا تبدیل شوند ، پرداخته است.

[ad_2]

منبع