دانلود کتاب اشعار کامل

[ad_1]

مجموعه بزرگی از بیش از 400 شعر از نویسنده آفریقایی-آمریکایی پاول لورنس دانبار ، که برای اولین بار در سال 1922 منتشر شد. شامل ، متن ترانه زندگی پست ؛ متن آهنگ Hearthside؛ طنز و لهستانی؛ شعر آفتاب و سایه؛ و کلمات عشق و خنده.

[ad_2]

منبع