دانلود کتاب اشتراک اقتصاد. تأثیر مدل های تجاری همتا به همتا بر بازار مسکن در کلان شهرها

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی در تجارت در سال 2019 – بانکداری ، بورس اوراق بهادار ، بیمه ، دانشگاه ایالتی بادن-وورتمبرگ مانهایم ، نام سابق: Berufsakademie Mannheim ، زبان: آلمانی ، چکیده: پایان نامه دوره کارشناسی ، اشتراک بازار مسکن در کلان شهرها. بر ویژگی های اقتصاد اشتراکی و وضعیت فعلی بازار مسکن تأکید شده است. سپس تأثیر AirBnB در بازار مسکن تحلیل می شود. سپس پرسشنامه کمی ارزیابی شده و توصیه های اقدام بر اساس اطلاعات به دست آمده فرموله می شود. نتیجه گیری شد که اقتصاد اشتراکی بر بازار مسکن در شهرهای بزرگ تأثیر می گذارد و نسل های جوان نسبت به اقتصاد مشترک اشتیاق بیشتری دارند.

[ad_2]

منبع