دانلود کتاب استفاده و مدیریت منابع زیستی: 6. مقالات IconSWM 2016

[ad_1]

این کتاب شامل مقالات تحقیقاتی با کیفیت بالا است که در ششمین کنفرانس مدیریت پسماند جامد در دانشگاه جاداوپور در کلکته هند در تاریخ 23-26 نوامبر 2016 ارائه شده است. کنفرانس ، IconSWM 2016 ، همکاری مرکز سیستم مدیریت کیفیت دانشگاه جاداوپور با موسسات و جوامع برجسته هند. محققان بیش از 30 کشور جهان کار خود را در زمینه مدیریت پسماند جامد ارائه دادند. این کتاب به دو جلد تقسیم شده است و موضوعات متنوعی را در رابطه با مدیریت پایدار پسماند ، تفکیک ، جمع آوری ، مدیریت پسماند ، فناوری تصفیه ، سیاست ها و استراتژی ها ، بازیابی انرژی ، تجزیه و تحلیل چرخه زندگی ، تغییرات آب و هوایی ، تحقیقات و نوآوری و عمل در تجارت شامل می شود. . فرصت ها.

[ad_2]

منبع