دانلود کتاب استفاده از شاخص ها در تحقیقات اجتماعی حرفه ای

[ad_1]

این کتاب به طور خاص برای دانشجویان یا محققان جوان و بدون تجربه قبلی در روش نمایه سازی نوشته شده است. این کتاب به عنوان یک کمک خودآموز طراحی شده است ، بنابراین برخی اصطلاحات مربوط به شاخص روشن شده و برخی از انواع این نوع متغیرها و روش ایجاد شاخص ارائه می شود. با استفاده از مثالها و مجموعه داده های تحقیقات اجتماعی ، جداول و تصاویر SPSS ، خوانندگان از طریق این فرایند راهنمایی می شوند. برخی از مشکلات در عمل در طول این روند ایجاد شاخص برجسته شده و برخی از راه حل های ارائه شده است.

[ad_2]

منبع