دانلود کتاب استراحت رادیکال است

[ad_1]

استراحت رادیکال نه تنها می تواند سلامت جسمی را بهبود بخشد ، سلامت روانی را پشتیبانی کند و تاب آوری عاطفی را افزایش دهد ، بلکه حتی می تواند طرز فکر ما درباره خود و دنیای اطراف را تغییر دهد. در استراحت رادیکال است ، مل اسکینر 9 اصل را به شما ارائه می دهد که اصول و رهنمودهای استراحت رادیکال را ارائه می دهد ، همراه با تمرینات یوگا که به ما امکان می دهد راهی را برای درک اصول به روشی مشخص از طریق تجربه کند شدن احساس پیدا کنیم. وی نحوه استفاده از علائم افسردگی ، اضطراب ، اعتیاد و موارد دیگر را از طریق برنامه هایی که به اشتراک می گذارد ، بررسی می کند. این دعوت برای حرکت به سمت سکون و کشف زندگی آرام ، شاد و شادتر در حین انجام این کار است.

[ad_2]

منبع