دانلود کتاب استراتژی های فوری اطلاعات: تفکر استراتژیک در مدیریت دانش

[ad_1]

هدف این کتاب کمک به یافتن یک اتفاق نظر روشن در بحث بین مفهوم سازی استراتژی اطلاعات و برنامه ریزی استراتژی اطلاعات است. این رابطه پیچیده بین دانش و مفاهیم استراتژی در زمینه کسب و کار است که از اهمیت عملی برای شرکت ها برخوردار است. پس از مرور ادبیات فعلی ، این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان مفهوم استراتژی های دانش را به عنوان چشم انداز جدیدی برای بررسی استراتژی های تجاری دید. این یک رویکرد جدید ارائه می دهد که روشن می کند چگونه استراتژی های اطلاعاتی برنامه ریزی شده و در حال ظهور به شرکت ها اجازه می دهد تا پیش بینی هایی نسبت به آینده نامشخص و غیرقابل پیش بینی حاکم بر اقتصاد امروز انجام دهند.

[ad_2]

منبع