دانلود کتاب استدلال با مجموعه های خشن: رویکردهای منطقی به چارچوب های مبتنی بر گرانول بودن

[ad_1]

این کتاب با ایجاد چارچوبی مبتنی بر جزئیات ، استدلال را با مجموعه های خشن بررسی می کند. این کار با توضیح مختصر نظریه مجموعه خشن آغاز می شود ، سپس روابط انتخاب شده بین نظریه مجموعه خام و منطق غیر کلاسیک ، از جمله منطق مد را بررسی می کند. علاوه بر این ، یک چارچوب مبتنی بر دانه دانه برای استدلال ایجاد می کند که در آن انواع مختلف استدلال می تواند رسمی شود. این کتاب مورد توجه همه محققانی است که در زمینه هوش مصنوعی ، پایگاه داده و / یا منطق مطالعه دارند.

[ad_2]

منبع