دانلود کتاب استخراج بوکسیت در آفریقا: حاکمیت شرکتی و توسعه بین المللی

[ad_1]

این کتاب به بررسی عواقب گنجاندن ایالات و جوامع آفریقایی در زنجیره جهانی آلومینیوم می پردازد. به اصطلاح “مبارزه جدید برای آفریقا” در سال 2000 نشان داد که چقدر شرایط زندگی آفریقا تحت تأثیر چرخه های مداوم رونق و فروپاشی تحت تأثیر قرار گرفته و چقدر کیفیت زندگی به تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های بین المللی و شرکت های بزرگ بستگی دارد سیاست های مسئولیت اجتماعی. . نویسنده با الگوبرداری از شبکه جهانی تولید بوکسیت و آلومینیوم ، جنبه های سیاسی اجتماعی این اعتیاد را متمرکز می کند ، که این کار را از طریق مصاحبه های مختلف با طرف های مختلف علاقه مند به دست آورد.

[ad_2]

منبع