دانلود کتاب استثنا / شرایط: بحث های لازم بعد از کرونا

[ad_1]

کرونا ، حالا چیه؟ ویروس کرونا ویروس دنیای ما را لرزاند. آیا جامعه ما موفق خواهد شد از شوک فرار کند و از تبدیل استثنا به حالت دائمی جلوگیری کند؟ ما با بحثهای مهمی درمورد آسیب پذیری موجودیت خود ، ارزش همبستگی اجتماعی ، حوزه عمومی ، ارزش اندیشه علمی ، منطق سرمایه داری و نقش دولت روبرو هستیم. سناتور فرهنگی کارستن بروسدا توضیح می دهد که چگونه اگر این س questionsالات را با پرخاشگری از خود بپرسیم ، می توانیم جامعه خود را به لحاظ اجتماعی و دموکراتیک بیشتر توسعه دهیم. زمانی نهفته است که خواستار خلاقیت سیاسی است. اینگونه می توانیم با آنها کنار بیاییم.

[ad_2]

منبع