دانلود کتاب اساطیر رومی

[ad_1]

افسانه های رومیان باستان به عنوان یکی از خارق العاده ترین افسانه های ملی جهان برجسته است ، بیشتر به این دلیل که متشکل از تفاسیر اغراق آمیز ، و نه پر زرق و برق از وقایع تاریخی اولیه روم است. رومی ها پس از قرض گرفتن نقاشی های خدایان اصلی یونان ، بزرگترین جنگجویان گذشته را به عنوان قهرمانانی در طول اعصار تجلیل کردند.

[ad_2]

منبع