دانلود کتاب از Rethondes ، 11 نوامبر 1918 تا Rethondes ، 22 ژوئن 1940: تاریخ فرانسه و آلمان

[ad_1]

برنده جنگ جهانی دوم ، قدرت برتر اروپا ، سهم بزرگی در تهیه معاهده ورسای ، چگونه فرانسه 22 سال بعد متحمل رنج شد ، تا سال 1940 در آلمان دارای ارتش معتبر و قابل احترامی بود ، بزرگترین ارتش در تاریخ خود شکست او او را در آستانه نابودی رها خواهد کرد. علل فاجعه نظامی است ، اما مهمتر از همه سیاسی است. این امر از عدم موفقیت دولتهای متوالی در یافتن چشم انداز منحصر به فرد سیاست خارجی ناشی از عدم پیوستن به آن و عدم توانایی در تجهیز خود به وسایل نظامی مناسب ناشی می شود. . این تاریخ استعفا پی در پی فرانسه است که دیدگاه نویسنده را راهنمایی می کند.

[ad_2]

منبع