دانلود کتاب از دولت اوباما گرفته تا رئیس جمهور ترامپ درمورد مبارزه با تروریسم: قصور گرفتار شده در جنگ مشارکت

[ad_1]

پیرو کتاب قبلی تروریسم دونا استار-دلن: از رونالد ریگان تا باراک اوباما (پالگریو ، 2014) ، این کتاب روش دولت اوباما را در مورد امنیت ملی و مبارزه با تروریسم مقایسه و مقایسه می کند. این یک مرور کلی از مبارزه با تروریسم در دوران اوباما است و سپس به سراغ ظهور داعش و جنگ داخلی سوریه می رود ، و در پایان با تجزیه و تحلیل سیاست های امنیت ملی دولت جدید ترامپ به پایان می رسد.

[ad_2]

منبع