دانلود کتاب ازدواج میلیاردی: همسر محبوب مدیرعامل: جلد 2

[ad_1]

شخصی در آن مهمانی متکبرانه گفت که دختران خانواده خواننده در چنین جوانی خویشتندار و لجام گسیخته نیستند. آنها با مردان زندگی غیراخلاقی می کنند ، اگر نمی توانید صحبت کنید دهان سگ خود را ببندید نگاه چی مو مانند سم است که باعث ایجاد ترس در قلب آنها می شود ، همه مردم شهر مینگ که به او نگاه می کنند ثروتمند و با نفوذی از خانواده خواننده هستند. آنها می دانستند که این یک خانواده است ، اما آنها نمی دانستند که مردی که در دانشگاه با او سر و کار داشتند چی بود موسیقی

[ad_2]

منبع