دانلود کتاب ارزیابی و ارزیابی هنر: اندازه گیری تأثیر در مدارس و جوامع

[ad_1]

این کتاب به چالش های سازمان های هنری ، مدارس و محیط های مبتنی بر جامعه در هنگام طراحی ارزیابی برنامه و اندازه گیری میزان جذابیت و تجربه هنری می پردازد. این جلد که توسط رهبران حوزه ارائه می شود ، مجموعه ای مثال زدنی از بررسی کامل برنامه است که موسیقی ، تئاتر ، رقص ، چندرسانه ای و هنرهای تجسمی را در زمینه های مختلف ارزیابی می کند.

[ad_2]

منبع