دانلود کتاب ارزش دانش: اقتصاد دانش و هوش تجاری

[ad_1]

دانش یک دارایی اقتصادی است که برای سازمان مدرن از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است. با این حال ، اغلب از این طریق با دقت مدیریت نمی شود. این کتاب برای تعیین ، تحقق و به حداکثر رساندن ارزش اقتصادی دانش ، چارچوبها و روشهای عملی برای متخصص اطلاعات – و سازمان آن ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع