دانلود کتاب ارزش افزوده خودرو در سال 2030. تجزیه و تحلیل صنعت آینده آلمان

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی مهندسی در سال 2017 – مهندسی صنایع ، زبان: آلمانی ، خلاصه: صنعت خودرو با تغییرات عمده ای روبرو است. در برابر سوخت های فسیلی محدود و افزایش آگاهی زیست محیطی در بین مردم ، این صنعت تحت فشار است تا انگیزه های جایگزینی ایجاد کند. به عنوان بخشی از این کار ، بنابراین باید بحث شود که صنعت ، به ویژه صنعت فرعی ، تا چه اندازه با تغییر تحرک الکتریکی سازگار شده است یا در حال حاضر است. برای این منظور ، یک تحلیل SWOT در مورد نقاط قوت و ضعف ارزش افزوده خودرو تأمین کنندگان آلمانی با بیشترین گردش مالی در سال 2030 انجام خواهد شد.

[ad_2]

منبع