دانلود کتاب ارتقا استعدادها در ارکستر جوانان دولتی

[ad_1]

موسسه ارکستر جوانان دولتی ابزاری مهم برای ارتقا موسیقی دانان جوان است. این فرصت را به ویژه نوازندگان جوان با استعداد فراهم می کند تا طیف گسترده ای از تجربه را در کارهای حرفه ای ارکستر به دست آورند ، موسیقی سطح بالا بسازند و مهارت های خود را در کنسرت های عمومی ارائه دهند. این مطالعه ، برای اولین بار ، بررسی می کند که اعضای سابق ارکستر جوانان ایالتی برلین چه کسانی شده اند ، چه مسیرهای شغلی را دنبال می کنند ، و چه دخالت گذشته نگر در ارکستر جوانان دولت برای فعالیت های موسیقی و رشد شخصی است.

[ad_2]

منبع