دانلود کتاب ارتباطات شرکتی

[ad_1]

کار استاندارد برای متخصصان روابط عمومی (آینده نگر) ، ارتباطات و بازاریابی ضروری است. اعتماد ، اعتبار و اقناع – وقتی شرکت ها برای جلب توجه ذینفعان به رقابت می پردازند ، این موضوع بیشتر مربوط به محتوا است ، یعنی آنچه گفته می شود و انتخاب کانال های ارتباطی که تصمیم می گیرند. شرکت ها از چه موضوعات و داستان هایی برای جلب نظر ذینفعان داخلی و خارجی خود استفاده می کنند؟ ابتدا محتوا این کتاب مبتنی بر عمل ، مروری بر مدیریت ارتباطات استراتژیک و رویکردهای نظری برنامه ریزی و ارزیابی کانال های ارتباطی را ارائه می دهد. زمینه های جدیدی مانند مدیریت محتوا (استراتژی ها ، داستان سرایی) ، ارتباطات کارفرمایی و ارتباط با دنیای رسانه های مختلف در کنار وظایف کلاسیک در ارتباطات کارمندان یا برندها ، روندهای بحران یا تغییر و بازارهای بین المللی پوشش داده می شود.

[ad_2]

منبع